ત્રિદિવસીય ગઝલ શિબિર (૧૭-૧૮-૧૯ સપ્ટેમ્બર), ૨૦૨૧ ~ ફેકલ્ટી: રઈશ મનીઆર

આજથી શરૂ
(કાર્યક્રમ : ૨૦)
“આપણું આંગણું” બ્લોગ આયોજિત
ત્રિદિવસીય ગઝલ શિબિર
(૧૭-૧૮-૧૯ સપ્ટેમ્બર), ૨૦૨૧

ઓનલાઈન Zoom ઉપર
ફેકલ્ટી: રઈશ મનીઆર
કુલ : ૩ સેશન
રોજનો : દોઢ કલાક

વધુ વિગતો :

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment

 1. “આપણે આંગણે રઈશભાઈ મોર બનીને ટ્હુંક્યા…
  તો હવે આપણે શબ્દોની ધરાને ગઝલની વર્ષાથી તરબત્તર ન કરીએ તો કૈં થોડું ચાલે…”
  અમે રઈશભાઈ ઘણું ઘણું શીખ્યાં….બહું જ સરળ, સરસ અને સઘન છંદની સમજ અમને શીરાની જેમ ગળે ઉતરી ગઈ એમ કહીએ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી… જ..
  આપની સરળતા આપની ગઝલ જેમ જ અમને સ્પર્શી ગઈ..
  ખુબ ખુબ આભાર… રઈશભાઈ… હિતેનભાઈ તથા આપણું આંગણું બ્લોગ પરિવાર… અમને પથ્થરમાંથી પારસ બનાવવાની પ્રથમ કડી સમી આ શિબિર માટે..
  આભાર સૌનો.
  #શૈલેષ પંડ્યા નિશેષ*