ક્યારેક હું રેતી (ગીત) ~ ગોપાલી બુચ  ~ સ્વરાંકન – સ્વર: ડૉ. સંજીવ ધારૈયા  

સ્વરાંકન સાંભળવા અહી ક્લિક કરો :

સ્વરાંકન – સ્વર: ડૉ. સંજીવ ધારૈયા

આખું ય આભ નિજમાં બેઠી સમેટી
ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી
કણકણ રહેતી ને ક્ષણક્ષણ સહેતી
ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી

રમતી ઉછળતી નપિરી* વિચરતી
જીવતરને બાળીને તિરથીયું કરતી
ગામમાં જ રહેતી ને ગામને જ સહેતી
ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી

સૂરજના તાપને સોનામાં ઢાળતી
તૃષાતુર આકંઠ ઝાંઝવાઓ ઠારતી
રણ-વન વહેતી ને દરિયાને કહેતી
ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી.

ધારું તો તારું પણ ધારું તો મારું
માટી છું માટીને મૂલવી મઠારું
જળ-સ્થળ રહેતી ને વા સંગ વહેતી
ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી

(*નપિરી = જેનું પિયરમાં કોઈ નથી એવી સ્ત્રી)

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment

  1. ગોપાલી બુચ નામધુરા ગીતનુ ડૉ. સંજીવ ધારૈયા દ્વારા સુંદર સ્વરાંકન
    આખું ય આભ નિજમાં બેઠી સમેટી
    ક્યારેક હું નદી ને ક્યારેક હું રેતી
    વાહ્