“આપણું આંગણું” બ્લોગ આયોજિત વાર્તાશિબિર (૧૨-૧૩-૧૪ ફેબ્રુઆરી)

ત્રિદિવસીય વાર્તાશિબિર
ઓનલાઈન Zoom ઉપર
ફેકલ્ટી: બાબુ સુથાર
કુલ : ૩ સેશન
રોજનો : દોઢ કલાક

પ્રવેશ ફી (સ્વૈચ્છિક) : $ 10 / Rs. 500
વિધાર્થીઓ માટે :  નિ:શુલ્ક
Our Whatsapp No. +91 88500 74946
Email: aapnuaangnu@gmail.com

શિબિરમાં ભાગ લેવા રજિસ્ટ્રેશન જરૂરી.
આ ગુગલ ફોર્મ ભરી આપ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો.
https://forms.gle/GzBg8KPmoKQRyQMQ7

રજિસ્ટ્રેશન માટેની છેલ્લી તારીખ:
૧૦ ફેબ્રુઆરી

પ્રવેશ ફી ભરવા માટે બેન્કની વિગત:
A. Google Pay/ Paytm / Whastapp Payment Mobile No: +91 98694 39539
(Hiten Anandpara)

B. For NEFT/ RTGS:
Name: “Hiten Anandpara”
Bank: State Bank of India
Branch: Sector-1, Charkop Market, Kandivali (W),
Mumbai – 400 067, Maharashtra, INDIA

Savings A/c No:   30939749029
IFSC:   SBIN0011694
(5th & 6th Character in IFSC code are ZERO)

After Payment. Pl send Screenshot
on mobile no: +91 88500 84946

***

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment