તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ (ગઝલ) ~ ગિરીશ મકવાણા

Photo Credit
https://www.thestar.com

તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ થઈ શકે?
ઝળહળતો હોય સૂર્ય ને ઈવનિંગ થઈ શકે

ત્રાટકતી હોય વેદનાની વીજળી સદા
કાગળમાં શબ્દ-તારથી અર્થિંગ થઈ શકે

સ્કૂટરની બૅક્સીટથી ડોકાઈ જાય જે
ખાલીપો ફ્રંટ-ગ્લાસથી ફીલિંગ થઈ શકે

ઍનાલિસિસ ફૂલનું કરતું રહ્યા પછી
ક્યાંથી લીલેરી મ્હેકનો સ્પેલિંગ થઈ શકે?

ઓગાળી તારી યાદનો આઈસ હાથમાં
હોવાના હંસથી પછી સ્વમિંગ થઈ શકે

~ ગિરીશ મકવાણા
(“ગીતિકા”: સંપાદન – સુરેશ દલાલ)

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

3 Comments


  1. કવિશ્રી ગિરીશ મકવાણાની” તારા ગયાના કેટલા મિનિંગ સ રસ ગઝલ

  2. ગુજરાતી ઇંગ્લિશ શબ્દોનું મીકસિંગ થઇ શકે
    ગઝલમાંના અર્થ નું ક્યારેય ડબીંગ થઇ શકે ?