આઝાદ રાખે (ગઝલ) ~ કુણાલ શાહ ~ સ્વરાંકન-સ્વર: જ્હોની શાહ, સ્વર: અર્ચના શાહ

કોઈને બાંધે નહીં આઝાદ રાખે
ને છતાં સૌને દુઆમાં યાદ રાખે

ગ્રંથ, ગ્રંથિ કે ન કોઈ વાદ રાખે
ધર્મનો એ સ્નેહમાં અનુવાદ રાખે

શ્વાસ સાથે આપમેળે તસ્બી ફરતી
ને રટણમાં બ્રહ્મનો અનુનાદ રાખે

છે નથી-ની કોઈ ભ્રમણામાં નથી એ
ખુદને ખુદમાંથી સદંતર બાદ રાખે

ઓલિયો આ મસ્ત બેઠો ભોંયતળિયે
જો ફલક સાથે સતત સંવાદ રાખે

~ કુણાલ શાહ

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

3 Comments

  1. કવિશ્રી કુણાલ શાહ ની આઝાદ રાખે સ રસ ગઝલ નુ~જ્હોની શાહ, અને અર્ચના શાહ દ્વારા સુંદર ગાન