વસ્યાં લોહીમાં (ગઝલ) ~ મનોજ ખંડેરિયા

વસ્યાં લોહીમાં ગામ નવસો નવાણું
કવિતા વગરનું ન એકે ય થાણું!

ચરણ જાણે ધરતીમાં ખૂંચેલી વડવાઈ
પવન-વેગી સંદર્ભે ક્યાંથી પલાણું?

પકડવા જતાં અર્થ ત્યાં થઈને સરકે
હશે નક્કી કાગળમાં અદૃશ્ય કાણું!

અહીં શબ્દની ધૂમ ભરચક બજારે
અમે નીકળ્યા માત્ર કરવા હટાણું

દિવસ-રાત ગાડાં ને ગાડાં ભરીને
દીધે રાખ નરભા! નહીં ખૂટે નાણું

~ મનોજ ખંડેરિયા

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

3 Comments

  1. જેનું શબ્દ નાણું ખૂટતું ન હતું એવા મનોજ ખંડેરિયાની દરેક ગઝલ બેનમૂન.