કલાની ભાષામાં પ્રતીકવાદનું નિરૂપણ (લેખ) ~ સંધ્યા બોર્ડેવેકર ~ ત્રણ ચિત્રકાર: ૧) સૈયદ હૈદર રઝા ૨) જેરામ પટેલ ૩) કાજલ શાહ

 

આપનો પ્રતિભાવ આપો..