આજથી શરુ થાય છે માતૃવંદના સપ્તાહ ~ મા વિશે વિવિધ કલમે આલેખાયેલા સાહિત્યનું આચમન

આજથી શરુ થાય છે માતૃવંદના સપ્તાહ.

આખું અઠવાડિયું મા વિશે વિવિધ કલમે આલેખાયેલા ગીત, ગઝલ, મુક્તક, વાર્તા, નિબંધ, લેખ પ્રકાશિત થશે.

જો આપ બ્લોગના Whatsapp Groupમાં ન જોડાયા હો તો જરૂરથી જોડાઓ. આ રહી લિંક:

1. ભારત માટે 
https://chat.whatsapp.com/BqdlqXyaXmqLt5EX2OYg7t

૨. પરદેશ માટે 
https://chat.whatsapp.com/LKoEAWj17Bo2q0NRHzPrVG

***

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment