“માડીના વહાલનો વિસ્તાર” ~ ગઝલ ~ શોભિત દેસાઈ

ગઝલ

વધ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર
ખૂટ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

નવું પધારે કોઈ ગેબથી તો એ દેખી-
હસ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

ઓવારણા હો…નજર… કે કપાળનું ટપકું…
રમ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

ફગાવી વ્યાકરણો, કાલી ભાષામાં વાતો-
કર્યે જ જાય છે માડી ના વહાલનો વિસ્તાર

અમસ્તુ ખાઉં હું અડબડિયું તો ય મોટેથી
પુછ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

શરીર રુપે હો હાજર કે હોય ફોટામાં
વહ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

પૂજામાં બેસી અમારી ભલામણો કરતાં
નમ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

ગઈ છે મા છતાં ટેવાયો ક્યાં હજી શોભિત?
કહ્યે જ જાય છે માડીના વહાલનો વિસ્તાર

~ શોભિત દેસાઈ

 

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

5 Comments

  1. સરસ માડી ના વહાલનો વિસ્તાર ન માપી શકાય

  2. બહુ સરસ, માતૃ વંદના🙏

    મા તો એક અને અજોડ
    જેના વિના જિંદગી બેડોળ.

  3. માડીના વહાલનો વિસ્તાર – આ ગઝલ ગમી ગઈ..હ્રદયસ્પર્શી શેર થયા છે

  4. ખૂબ સુંદર ઉપક્રમ, આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન