કાર્યક્રમ: ૧૫ ~ વાલ્મીકિ રામાયણની ચરિત્રચિત્રણ દ્વારા પ્રસ્તુતતા ~ વક્તા: વિજયભાઈ પંડ્યા ~ સંવાદકર્તા: સ્નેહલ જોષી

“આપણું આંગણું” બ્લોગ આયોજિત
કાર્યક્રમ: ૧૫
તારીખ: રવિવાર, ૪ જુલાઈ, ૨૦૨૧, રાત્રે: ૮.૦૦ (ભારત)

|| વાલ્મીકિ રામાયણની ચરિત્રચિત્રણ દ્વારા પ્રસ્તુતતા ||
~ વક્તા: વિજયભાઈ પંડ્યા
~ સંવાદકર્તા:
સ્નેહલ જોષી
~ સંકલન: હર્ષિદા ત્રિવેદી
અવધિ: એક – સવા કલાક

કાર્યક્રમના સમયે આ લિંક ક્લિક કરવી  ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

આપનો પ્રતિભાવ આપો..