કાર્યક્રમ: ૧૩ ~ ઝૂમ સેશન ~ ફેકલ્ટી: વિરલ રાચ્છ ~ વિષય: સિનેમા… Art of STORY Telling

“આપણું આંગણું” બ્લોગ આયોજિત
ફેબ્રુઆરીમાં આયોજિત વાર્તા શિબિરના અનુસંધાનમાં ફોલો અપ સેશન
૨૬ જૂન, ૨૦૨૧, રાત્રે: ૮.૩૦ (ભારત)

ઓનલાઈન Zoom ઉપર
ફેકલ્ટી: વિરલ રાચ્છ
અવધિ: સવા – દોઢ કલાક

ઝૂમ સેશનમાં ભાગ લેવા રજિસ્ટ્રેશન જરૂરી.
આ લિંક દ્વારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ આપ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો.
Varta Shibir Extension Whats-App group
https://chat.whatsapp.com/CPM097m33BvGTlXYXMKgWVઆપનો પ્રતિભાવ આપો..