બહુ એકલવાયું લાગે ~ વિનોદ જોશી, સ્વરાંકનઃ સ્વરઃ જ્હોની શાહ ~ (રાગઃ કેદાર)

ઝાડ એકલું અમથું જાગે,
બહુ એકલવાયું લાગે…

પવન પાંદડું સ્હેજ હલાવી પૂછે ખબર પરોઢે,
બપોર વચ્ચે બખોલનો બંજર ખાલીપો ઓઢે;
બંધ પોપચાં મીઠ્ઠાં શમણાં માગે,
બહુ એકલવાયું લાગે…

દળી દળી અજવાળું સૂરજ દડે ખીણમાં સાંજે,
હડી કાઢતી હવા ડાળ પર બેસી ટહુકા આંજે;
એક લ્હેરખી ઊંડા તળને તાગે,
બહુ એકલવાયું લાગે…

અંધારાને અભણ આગિયા પાડે પછી ઉઝરડા,
અદ્ધર આભે ઝગમગ ઝીણા ફરતા રહે ભમરડા;
રોજ માંહ્યલું જંતર ઝીણું વાગે,
બહુ એકલવાયું લાગે…

– વિનોદ જોશી

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment

  1. કવિશ્રી વિનોદ જોશીની સુંદર રચના બહુ એકલવાયું લાગે ની જ્હોની શાહ દ્વારા રાગઃ કેદારમા સરાસ ગાન