મૌનમાં સમજાય એવું (ગઝલસંગ્રહ) ~ ભરત વિંઝુડા ~ ચૂંટેલા શેર

જઈ સંસારની હું પાર બેઠો
તો સામે આવીને સંસાર બેઠો
*
તરસ લાગ્યા કરે છે રોજ સૌને
બધે એથી પરબ ચાલ્યા કરે છે
*
સત્ય પણ આવે ઘણાં અખબારમાં
એક-બે અફવાઓ આવે કે નહીં?
*
આપણે જર્જરિત થઈ જાશું
ને છબીઓ સરસ રહી જાશે
*
તમે છો એક અને તમને એવું કહેશે કે
દશે દિશાઓમાં દોડો અને તપાસ કરો
*
સામસામે બેસી જઈએ આપણે
મૌનમાં સમજાય એવું સુખ નથી
*
તમારી સાથે મને મિત્રતા હતી કેવી
ને યોજ્યો આપણી વચ્ચે મુકાબલો કોણે?
*
કમરામાં ચાર દીવાલોની વચ્ચે
ના બોલું છું તો પણ પડઘા આવે છે
*
નવીન કંઈ નથી તો પછી શું વાત કરું
ને દોર વાતનો સંભાળવાનું આવ્યું છે
*
સમસ્ત વિશ્વને ચાહી લીધા પછી અંતે
પ્રભુનું નામ લો ને એ રીતે પ્રણય બદલો
*
જુઓ તા એકલો ગાઈ રહ્યો છું ગીત અહીં
જુઓ જો ધ્યાનથી તો સાંભળી રહ્યું છે કોઈ
*
પરીક્ષામાં પુછાયાં હોય એવાં
તમે પણ થઈ ગયાં છો કેમ અઘરાં
*
મને તું મત્સ્ય થવાનો જો શાપ આપે છે
સહેલી તારી બધી જળપરીઓ થઈ જાશે
*
ચાલવાનું, દોડવાનું, ઊડવાનું એ પછી
કંઈ ખબર પડતી નથી કે ક્યાં જવાનું એ પછી
*
જેની સાથે હોઈએ એની જ સાથે
કોઈ પણ હા-ના વગરનું જીવવાનું
*
સાથે ભણતી’તી શાળામાં
એ છોકરીઓ માડી થઈ ગઈ
*
પુસ્તકો બાપુનાં બહુ સસ્તાં મળે છે
કેમ કિંમત આંકવી કિંમત ઉપરથી
*
એમ કહેવાનો સમય રહેતો નથી
આખરે કેવું જીવન ચાલ્યું ગયું

~ ભરત વિંઝુડા

ગઝલસંગ્રહઃ મૌનમાં સમજાય એવું
પ્રથમ આવૃત્તિઃ 2021, મૂલ્યઃ રુપિયા 130/-
પ્રકાશકઃ પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. લિ.
લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કૉર્પો. સામે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ
ફોનઃ 92650 44262

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

5 Comments

  1. ખૂબ સરસ.. શેર… 🌹 🌹