બા – પન્ના નાયક

બા – પન્ના નાયક

બા,
તમે શાંત થયાં…
ને
એક વૃદ્ધાના સૌંદર્યની
હલચલ,
આંખોનો મધુર અવાજ
અને મીઠા સગપણનો અસ્ખલિત પ્રવાહ —
બધું જ જાણે
એક જ ઝાટકે
થઈ ગયું સ્થિર…
મારા જન્મ સમયે
કપાયેલી
સંબંધક નાળ
ફરીને…..

 

 

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment