“પગલું માંડું હું અવકાશમાં” – પ્રકરણ -૩૪ – આત્મકથા – વર્ષા અડાલજા – અગત્યની જાહેરાત

અગત્યની જાહેરાત-

“આપ સહુ સુજ્ઞવાચકોનેે ખેદપૂર્વક જણાવવાનું કે અણધાર્યા અને વિપરીત સંજોગોને કારણે આદરણીય વર્ષાબેન અડાલજાની આત્મકથા, “પગલું માંડું હું અવકાશમાં” નું આગલું પ્રકરણ -૩૪ પોસ્ટ કરવામાં બેત્રણ દિવસનો વિલંબ થઈ રહ્યો છે. 

આપ સહુ વાચકોનો આગોતરો આભાર. 

Thank you for bearing with us.

 

આપનો પ્રતિભાવ આપો..