ગઝલ તો ગઝલ છે… ~ જિત ચુડાસમા

વખોડો, વખાણો, પ્રમાણો, પ્રસારો; ગઝલ તો ગઝલ છે.
પ્રથમ આંખો પરથી આ ચશ્મા ઉતારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

પીડાને ય  ઘૂંટીને  ચંદન  બનાવે  ને  આંસુને  અગ્નિ;
શરત એટલી કે પ્રથમ હો ઈશારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

હથેળીમાં  લોબાન  સળગાવી  કરવી  પડે  છે પ્રતીક્ષા;
નથી કાંઈ  બે-ચાર પળનો ધખારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

ન  અંદર  કશું  હો  ન  બ્હારે,  બધે શૂન્યતા હોય કેવળ;
અચાનક એ લઈને ઊઠે એકતારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

મળો, બાથમાં લો, ભીંસો;  એય પાછા વિવેચક બનીને ?
તમારી આ મળવાની આદત સુધારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

સભા  તો  સભા  છે, ચડાવી  દે  માથે  ને  નીચે ય  પાડે;
બધું  એક  ખૂણામાં  જઈને ઉતારો, ગઝલ તો ગઝલ છે.

~ જિત ચુડાસમા

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

7 Comments

  1. અત્યંત સુંદર માર્મિક. દરેક શેરમાં સીધું નિશાન તાકતી ગઝલ.