|

સારથી હું (ગઝલસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલા શેર) ~ રેખા જોશી

આ તિથિને સુદ ને વદ હોય છે 
ચાંદ મારો રોજ બેહદ હોય છે 
*
તરસ પણ નથી ઝાંઝવાની હવે તો 
બની ગઈ બધાની, કહો ક્યારથી હું?
*
ડૂસકાં, ડૂમા ને આંસુ ખાળવા 
આસમાને પણ અહીં બારી કરી 
*
સદીને સમેટી હતી સાચવીને 
વિખેરાઈ આજે, બધી યાદ કણ-કણ 
*
આવો આજે ભાષાનાં છે મંગળફેરા
શબ્દોએ પહેરાવી અર્થોને વરમાળા 
*
આ જગતમાં કામને ક્યાં, નામને પૂજે બધા 
મૂલ્ય છે એનું જ આજે, વાનને પૂજે બધા
*
દ્રૌપદીને છે પ્રતીક્ષા કૃષ્ણ આવે 
નગ્નતા પણ દરબદર છે આજ માધવ 
*
નશામાં નહીં હોશમાં પણ નથી હું 
અહીંયા હવે બેનજર છું જગતમાં 
*
રડે છે સમી સાંજ એના વગર આ 
હવે બાંકડો પણ નિરાધાર લાગે 
*
જરા તીખો પડ્યો તણખો અને સળગ્યો અહમ રાતે 
થયો ભડકો અને આ જાત ખૂની થઈ પથારીમાં 
*
મારું વળગણ મારી બા છે 
મારું ગળપણ મારી બા છે 
મનમાં કાયમ બાળક રમતું 
મારું બચપણ  મારી બા છે 

~  રેખા જોશી
~ સારથી હું (ગઝલસંગ્રહ)
~ મુખ્ય વિક્રેતા : નવભારત સાહિત્ય મંદિર
Tel: 022-2201 7213 | 079-2214 0770
website: www.gujaratipustak.com

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

2 Comments