ફોરમ… ફાધર વાલેસની (કાર્યક્રમ) ~ રવિવાર તા. ૨૪ જાન્યુઆરી, રાત્રે ૮.૩૦ (ભારત)

કાર્યક્રમના સમયે
આ લિંક click / open કરવી  ✔️
https://www.youtube.com/channel/UCLxTievLgt9ifkBUuDJlUNg

|| આપણું આંગણું ||
બ્લોગ આયોજિત
કાર્યક્રમ-૬
ફોરમ… ફાધર વાલેસની

રવિવાર તા. ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧
🇮🇳 રાત્રે ૮.૩૦
🇺🇸 USA – SF: 07:00 AM
NY: 10.00 AM

કાર્યક્રમની અવધિ: એક કલાક
વિગત : કાર્ડ પ્રમાણે

આપનો પ્રતિભાવ આપો..

One Comment

  1. સવાયા ગુજરાતી’ ફાધર વાલેસનું સ્પેનમાં ૯૫ વર્ષની વયે નિધન થયા બાદ તેમના અનેકોએ સ્મરણાજંલી આપી.–તેમા આજે મા રમેશભાઇ તન્ના ,સુ શ્રી સ્મૃતિબેનશ્રી , મા. પ્રકાશભાઇની ફોરમ માણી…આનદ આનદ